Ne Yapıyoruz?

Hizmetlerimiz

Tüketici hukuku kredi sözleşmelerinden, araba kiralarına, internet alışverişinden otelde konaklamaya kadar çok geniş bir alan olup günlük hayatı en çok ilgilendiren hukuk dallarından bir tanesidir. Biz de BSB Legal olarak hem tüketicilere hem de tüketiciye hizmet veya ürün sağlayan firmalara tüketici hukuku konusunda yetkin ve kapsamlı bir hukuki hizmet vermekteyiz.

Firmaların tüketicilerle ilişkileri kapsamındaki ürün veya hizmetlerin sunumunda kaynaklanan aksaklıklar veya tüketicilerin şikayetleri kapsamında firmaları veya tüketicileri en doğru hukuki argümanları sunma konusunda yönlendirip, en az hasarla süreci atlatmaları konusunda destek sağlamaktayız. Güncel ve kompleks borçlar hukuku ve tüketici mevzuatı bilgilerimizle bu konuda müvekkillerimize her türlü danışmanlık ve hukuki takip hizmetini sunuyoruz.

Bilgi teknolojileri internet sitelerinden, telefon uygulamalarından, bilgisayarlardan, mobil oyunlara ve yazılımlara kadar geniş bir alanı tanımlamaktadır. Dünya ekonomisindeki payı gittikçe artan teknoloji sektörü hukuken de yeni düzenlemelere tabi olmakta ve uzmanlık alanı olarak sivrilmektedir. Bu alandaki gelişmelerin yoğunluğu ve hızı alanı yakından tanıyan, takip eden ve kendini geliştiren hukukçulara duyulan ihtiyacı artırmıştır. Çok geniş bir çerçevede, farklı hukuk dallarından faydalanarak şirketlerin yasal altyapılarını oluşturmaları, idari uyumluluk süreçlerini tamamlamaları ve potansiyel risklere karşı kendilerini korumaları gerekmektedir. Böylece potansiyel riskler giderilebilir ve gelecekte şirketlerin ve şahısların eli güçlenip fırsatlar yaratılabilir.  

Bu kapsamda BSB Legal olarak müvekkillerimize:

E-ticaret kapsamında:

 1. E-ticaret sitelerinin yasal uyumluluk süreçlerinin tamamlanması ve idari başvurularının yapılması;
 2. E-ticaret sitelerinin satış sözleşmesinin, taşıma sözleşmesinin, hazırlanması,
 3. E-ticaret sitelerinin kişisel verilerin korunması kapsamında tüm hukuki projelerinin yürütülmesi, bu konuda çalışanlara eğitim çalışmalarının düzenlenmesi ve VERBİS kaydının yapılması veya düzenlenmesi

İnternet siteleri kapsamında:

 1. İnternet sitesine dair sahip olunan hakların tescili ve koruması;
 2. İnternet sitelerinin satın alınması, rehnedilmesi ve üzerlerine başka hakların tesis edilmesi süreçlerine destek;
 3. İnternette gerçekleşen hak ihlallerine karşı yasal süreçlerin yürütülmesi;
 4. İnternette gerçekleşen telif hakkı ihlallerinin yayından kaldırılması ve oluşan maddi zararların tazmin edilmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Kişisel veri koruması ve internete dair mevzuat kapsamında internet sitesinin gerekli içerikleri içermesi için metinlerin hazırlanması

Yazılımlar ve mobil uygulamalar kapsamında:

 1. Yazılımların satın alınmasına dair sözleşmelerin hazırlanması;
 2. Çalışanlarla imzalanacak gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması;
 3. App Store, Google Play Store ve Huawei App Gallery başta olmak üzere mobil uygulamaların satıldığı pazarlarla olan hukuki ilişkilerin yürütülmesi, bu pazarlardaki hak ihlali yapan uygulamaların yayından kaldırılması ve tazminat taleplerinin yasal takibi;
 4. Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumluluğun sağlanması

Sosyal medya uygulamaları kapsamında:

 1. Sosyal medya hesaplarının satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Pazarlama çalışmaları kapsamında Instagram, Twitch, Facebook, Youtube fenomenleri ve sponsorlarıyla tüm sponsorluk ve menajerlik işleri kapsamında sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,

konularında müvekkillerimize destek sağlamaktayız.

BSB LEGAL – Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

BSB Legal olarak müvekkillerimize enerji, doğal kaynaklar ve altyapı işlemleri konularında kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büromuz, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları alanında faaliyet gösteren müvekkillerimize enerji üretimi ve ticareti, madencilik ve altyapı konularında enerji varlıklarının satın alınması ve elden çıkarılması, lisans-izin ve ruhsat başvuruları başta olmak üzere her türlü süreçte aktif rol almaktayız. Enerji piyasası mevzuatı kapsamında lisanslı pazarlama faaliyetleri, lisans koşulları ve regülasyonlara uyum konularında idari otoriteler nezdinde ve idari eylem ve işlemlere ilişkin dava süreçlerinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. 

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet konularında müvekkillerimize hukuki hizmetler sağlamaktayız. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanındaki hizmetlerimiz yalnızca danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmayıp, sınai hakların Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde takibi ile dava ve uyuşmazlıkların tüm aşamalarında müvekkillerimizi temsil hizmetlerini de kapsamaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetimini stratejik bir konu olarak ele alarak, takımımız ve sistemimiz sayesinde yalnızca müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarını korumakla sınırlı kalmayıp, fikri mülkiyetin stratejik yönetilmesi konusunda da müvekkillerimize destek veriyoruz.

BSB Legal yerli ve yabancı müvekkillerine yurtiçi ve yurtdışında emlak alım satımı, gayrimenkul kiralama, ayni hak tesislerinin gerçekleştirilmesi konularında hukuki hizmet vermektedir. İnşaat projeleri, yap-işlet-devret, finansal kiralama, gayrimenkul finansman gibi sözleşme süreçlerinde hukuki durum tespitinin yapılması ve raporların hazırlanması, görüşmelerin yürütülmesi ve süreçlerin sözleşme altında sonuçlandırılması hususlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz, gayrimenkulden doğan her türlü ihtilafın çözümlenmesi, ilgili yazışma ve takiplerin yapılması konularında aktif rol almaktadır.

BSB Legal müvekkillerine ticari ve bireysel olarak meydana gelen her türlü borç-alacak ilişkisinden doğan alacaklarının tahsiline yönelik hukuki hizmet sunmaktadır. İcra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senetlerine özgü icra takiplerine ilişkin süreçlerin yönetimi, borçluların mal varlığı tespiti, haciz işlemleri, iflas erteleme ve konkordato süreçlerinin yönetimi, borçlu veya alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında görüşmelerin yapılması, yapılan veya yapılacak olan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, banka kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümü ve borç yapılandırmaları konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

BSB Legal çoğunlukla işveren vekili olarak yerli ve yabancı müvekkillerine iş hukuku alanında şirket işyeri yönetmelikleri ile iş hukuku mevzuatına uyumluluk sağlanması, işçi ve işveren arasında uyuşmazlık çıkmasını önleme noktasında kapsamlı süreç yönetimlerinin sağlanması hususlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İşyeri politikalarının oluşturulması/tadil edilmesi, iş sözleşmelerinin incelenmesi/tadili, ikale sözleşmeleri ile iş sözleşmelerinin feshine yönelik risk değerlendirmelerinin yapılması, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, şirket çalışanlarına ilgili mevzuat gereğince gerekli eğitimlerin verilmesi, dava ve arabuluculuk süreçlerine ilişkin uyuşmazlık çözümleri, yabancı çalışanların oturma, çalışma izni ve özel vizeler gibi süreçlerinin yönetimi, iş sağlığı güvenliği ile sosyal güvenlik haklarına ilişkin süreçlerin yönetimi gibi konularda sektörel tecrübesi doğrultusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.  

Müvekkillerimize vergi hukukuna dair danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda vergi borçlarına itiraz, vergi davalarında takip ve vergi mükellefiyetinin tespiti konularında danışmanlık sunmaktayız.

BSB Legal yabancı müvekkillerine, Türkiye’de yaşayabilecekleri her türlü hukuki problemin çözümünde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda yabancı uyruklu vatandaşlara ikamet izni, çalışma izni ve vatandaşlık başvurusu konularında ilk başvuruların yapılması, uzatma başvurularının yapılması ve tüm başvurularının takibi hususlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki evlilik, boşanma, velayet ve miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Aynı zamanda, müvekkillerimizin Türkiye’de şirket kurmaları konusunda gerekli tüm işlemlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir. BSB Legal, müvekkillerine gayrimenkullere dair her işlemde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda gayrimenkul satın alma ve / veya satma konusunda danışmanlık ve talep üzerine o gayrimenkulün kiralama hizmetlerini vermektedir. İlgili sözleşmelerin hazırlanması ve ilgili tüm tapu işlemlerinin yürütülmesi hususlarını da tamamlamaktadır. 

BSB Legal aynı zamanda Türk vatandaşı olan kişilere, Göçmenlik ve Vatandaşlık Hukuku konularında her türlü hukuki danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Türk vatandaşı müvekkillerimizin, kendi tercihleri doğrultusunda Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve/veya Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma ve oturma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerine ilişkin başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi ve vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması, takibi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi hususlarında hizmet vermektedir.

BSB Legal olarak elektrik, petrol ve gaz, madencilik, altyapı, sağlık, telekomünikasyon, havalimanı inşaatı, limanlar, otoyol, köprü ve demiryolları ve alışveriş merkezleri projeleri dahil yerli ve yabancı nitelikteki her türden yatırım projelerinin geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine ilişkin finansman sağlanmasına dair olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verme yetkinliğimiz bulunmaktadır. Bu danışmanlık hizmetleri, proje kapsamında yer alan kredi veren kurumlara, finans kurumlarına, proje şirketlerine, kurumsal yatırımcılara, üstlenici firmalara ve işletmecilere yöneliktir. Değerlendirme ve hukuki inceleme, teminatlarla ilgili belgelerin, proje belgelerinin ve finansman sözleşmerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve müzakere edilmesinin yanı sıra kredi sözleşmelerinin uygulama aşamasının denetlenmesi gibi proje finanmanı sırasında karşılaşılan hukuki mesele ve işlemler hizmetin kapsamını oluşturmaktadır.

BSB Legal olarak misyonumuz sadece uyuşmazlık çözümü noktasında değil, uyuşmazlığa neden olabilecek potansiyel hukuki risklerinin ortadan kaldırılması noktasında da etkin çözümler üreterek müvekkillerimizin başarısına katkıda bulunmaktır. Bu çalışmayla uzun soluklu ilişki içerisinde bulunduğumuz müvekkillerimizin hukuki risklerini azaltıp çok kıymetli vakitlerini harcamamalarına gayret göstermekteyiz. Böylece müvekkillerimizin ticari hayata ve faaliyet alanlarına ilişkin olarak tabi oldukları mevzuata uygun olarak faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ve doğabilecek potansiyel idari soruşturmalar veya incelemeler kapsamında karşılaşabilecekleri hukuki yaptırımları engellemek için ekibimiz ile birlikte yoğun çalışmaktayız. Ekibimizle risklerin ilk aşamada tespit edilmesi, ortadan kaldırılması ve risksiz ortamın sürdürülebilmesi için gereken denetim mekanizmalarının oluşturulması aşamalarını kapsayan hizmetlerimizi yüksek gayret ve titizlikle yürütüyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Siber Güvenlik

Verilerin sahip olduğu önem konusunda uluslararası bilincin artmasıyla kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik konuları şirketler için hukuki uyumluluk süreçleri arasındaki en önemli konulardan birine dönüşmüştür. 2016’da Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte sürekli veri toplayan, saklayan, paylaşan ve silen şirketler için sorumluluklar belirlenmiştir. Bu sorumluluklara aykırı hareket eden şirketler ise ciddi meblağlara ulaşabilen yaptırımlarla baş başa kalmışlardır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun aktif bir şekilde çalışmaya başlamasıyla verdiği kararlar da şirketlerin uyumluluk süreçlerini tamamlamalarının önemini artırmaktadır. 

Kişisel verilerin korunması kapsamında biz de şirketlerin uyumluluk süreçlerinin hukuki ayağını yönetip şirketi tüm risklere karşı korumaya almaktayız. Bu kapsamda Şirket’in tüm süreçlerini inceleyip müvekkillerimizin kişisel veri alanında kanunla ve mevzuatla tam uyumlu bir hale gelmesini sağlamaktayız. Kişisel verilerin saklama ve imha politikasının oluşturulması, envanterin hazırlanması, sözleşmelere gerekli güncellemelerin yapılması, aydınlatma metni ve gerekmesi durumunda açık rıza metinlerinin düzenlenmesi, uyumluluk projesi kapsamında eğitimlerin verilmesi ve aşama aşama sürecin yürütülmesi hizmetimizin kapsamındadır. 

Bunun yanı sıra belirli ölçütleri karşılayan şirketlerin VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicili) kayıt olma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketlerin envanter hazırlamaları ve VERBİS’e veri girişi yaparak kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Şu ana kadar son kayıt tarihi birkaç kez belirli sebeplerle ertelenmiş bulunan VERBİS’e kayıt yükümlülüğü için güncel tarihler aşağıdaki gibidir:

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.09.2020,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları için 31.03.2021, ve
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.03.2021.

Müvekkillerimize aynı zamanda VERBİS’e kaydolmaları ve devamında bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri aşamalarında destek vermekteyiz. 

Rekabet hukuku ofisimizin ana çalışma alanlarından biridir. Genç, dinamik ve alanında uzman avukatlardan oluşan ofisimize doğrudan bağlı olmayan iş ortaklarımızla ofisimizin rekabet hukuku alanında yetkin bir ekibi bulunmaktadır. Rekabet Hukuku ekibimiz, birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması, müvekkillerimizin kartel, hâkim durumun kötüye kullanılması da dahil olmak üzere haklarında açılabilecek her türlü rekabet hukuku ihlallerine ilişkin soruşturmalar kapsamında temsil edilmesi ve genel olarak rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmetleri sunulması kapsamında tecrübeye sahiptir. 

Ekibimiz, birleşme ve devralma bildirimleri ve menfi tespit/muafiyet başvuruları gibi işlemler ile rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması konulu önaraştırma, soruşturma ve yerinde incelemeler kapsamında müvekkillerini Rekabet Kurumu nezdinde temsil etme tecrübesine ve yetkinliğine sahiptir. Ekibimiz, ayrıca, birçok farklı sektörde faaliyet göstermekte olan müvekkillerimize şirket-içi rekabet hukuku uyum projeleri ve bu kapsamda rekabet hukuku eğitimleri ve rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, ekibimiz, rekabet hukuku problemleri hakkında müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve bu problemlerin ticari hayatın gereklerine en uygun şekilde çözülmesi konusunda müvekkillerimize yardımcı olmaktadır. Ekibimiz, bu sayede müvekkillerimizin herhangi bir rekabet ihlali nedeniyle maruz kalabileceği masraflı ve yıkıcı sonuçları en aza indirmekte veya önlemektedir.

Büromuz payları borsada işlem gören şirketlere sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlamaları için hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Verdiğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında örnek olarak müvekkillerimizin yapacağı kar dağıtımlarında, özel durumlara ilişkin açıklamalarında, sermaye ve kontrol değişikliklerinin açıklanmasında, yıllık mali tabloların düzenlenmesi ve açıklanmasının organize edilmesinde, pay alım teklifi zorunluluğu konusunda, ilişkili taraflarla girilecek hukuki ilişkilerin kapsamının belirlenmesinde ve önemli işlem sayılan işlemlerin yapılmasında sunduğumuz hizmetleri sayabiliriz.

BSB Legal spor hukuku alanında sporcu, teknik adam, sporcu menajerleri, spor kulüpleri, sporla ilgili faaliyette bulunan dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyon gibi her türlü kurum ve kuruluş arasında oluşabilecek hukuki ilişkilerde danışmanlık hizmeti sunmakta olup, taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. BSB Legal, spor kulüplerinin şirketleşmesine ilişkin süreç yönetimi, sportif faaliyetlerden kaynaklanan sporcu, menajerlik, sponsorluk gibi her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve sonuçlandırılması, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve CAS nezdindeki dava ve temyiz davalarına ilişkin gerekli işlem, takip ve yazışmaların gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası spor otoriteleri tarafından hüküm altına alınan mevzuat ve uygulamalara uyumluluk gösterilmesi, spor kulüpleri başta olmak üzere sportif faaliyette bulunan her türlü kurum ve kuruluşun iç işleyişlerine ilişkin danışmanlık verilmesi, yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının hazırlanması, vergi mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda sektörel tecrübesi doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti verir.

Kısaltması TMT olarak geçen bu sektör en sık gelişen ve yasal uygulamaları ortaya çıkan, değişen ve ortadan kalkan sektördür.

Telekomünikasyon kısmında hizmet ve altyapı sağlayıcılara danışmanlık desteği vermekteyiz. Tüketicilerle hazırlanan sözleşmeler, altyapı sağlayıcısıyla-hizmet sağlayıcısının arasındaki ilişkiyi düzenleyen sözleşmeler, kablo altyapılarından faydalanmak için idari kurumlarla veya ana altyapı sağlayıcıyla imzalanabilecek alan tahsis sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanmasında da hukuki hizmetlerimizi sağlamaktayız.

Medya alanında ise tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle, reklam mevzuatına uyumluluk konularında danışmanlık vermekteyiz.

Teknoloji şirketlerine ise gizlilik politikalarının, hüküm ve koşulların ve kullanıcı sözleşmelerinin hazırlanması konularında destek vermekteyiz.

Ticaret hukuku kapsamında aylık bazda düzenli danışmanlık hizmeti sağladığımız müvekkillerimize tüm hukuki işlerini yürütülmesi konularında destek vermekteyiz. Avukatlık Kanunu kapsamında 250.000 TL’nin üstünde sermayeye sahip şirketlerin bir avukat istihdam etmeleri veya dışarıdan sözleşmeyle avukatlık hizmeti almaları gerekmektedir. Biz de bu kapsamda bizi tercih etmiş olan müvekkillerimizin tüm hukuki işlerinin yürütmekte ve yönetmekteyiz. Bu kapsamdaki müvekkillerimize genel olarak sağladığımız hizmetler arasında (i) çalışanlarıyla imzaladıkları iş sözleşmeleri ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, (ii) genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi, (iii) üçüncü taraflarla imzalayacakları sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi ve (iv) kişisel verilerin korunması da dahil olmak üzere tüm hukuki uyumluluk projelerinin yürütülmesini sayabiliriz.

Büromuz aynı zamanda Türkiye’de kurulu olan veya kurulacak olan şirketlerin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi süreçlerinde tüm aşamaları kapsayacak şekilde hizmet vermeye yetkindir. Bu aşamalar genel olarak (i) ilgili şirketlerin hukuki inceleme (due diligence) süreçlerinin yürütülmesi ve buna dair ayrıntılı raporun hazırlanması (ii) alıcı veya satıcı taraflar için birleşme, devralma ve bölünmeye dair pay sahipleri sözleşmesinin ve pay devri sözleşmesinin hazırlanması, (iii) sürece dair tüm idari izinlerin alınması, gerekli genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının alınması ve gerekli tescillerin yapılmasını da içeren kapanış işlemlerinin tamamlanması olarak özetlenebilir.

BSB Legal; iç ve dış soruşturmalar, dolandırıcılık ve yolsuzluk davaları ve soruşturmalarında kurumları temsil etmekte ve kurumlara kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu alanda gerekli uzmanlığa sahip ve daha önce alanında lider kurumlara bu kapsamda danışmanlık vermiş avukatlardan oluşan ekibimiz ile hukuki inceleme gerçekleştirip, risk yönetimi konusunda destek sağlıyor, eğitim veriyor, belge incelemesi, çalışan ve tanık görüşmesi ve mevzuat değerlendirmesiyle şirketlere özgü riskleri belirliyoruz. Müvekkillerimize kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele eylem planı oluşturup, bu planın uygulanabilmesini sağlıyoruz. 

BSB Legal, müvekkillerine yaşam bilimleri sektöründe ilaç hukuku, tıbbi cihaz hukuku, kozmetik hukuku, gıda takviyeleri ve diğer tüm sağlık ürün ve ürün grupları konularında kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz, yaşam bilimleri kapsamında ulusal ve uluslararası şirketlere, hukuk hizmetleri, ruhsatlandırma/izin, fiyat ve geri ödeme, klinik çalışmalar, tanıtım faaliyetleri ve sağlık meslek mensupları ile iletişimde etik kurallar dahil olmak üzere sağlık ürünlerine ilişkin her aşamada hizmet sağlamaktadır. BSB Legal aynı zamanda sağlık sektöründeki tecrübesi ile iş hukuku, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele alanlarını birleştirip FCPA, UKBA ve Türk mevzuatı kuralları ile düzenleyici diğer kurallara uyum konularında müvekkillerine kapsamlı bir danışmanlık verip, uyum denetim hizmetleri sağlamaktadır.

Tüketici hukuku kredi sözleşmelerinden, araba kiralarına, internet alışverişinden otelde konaklamaya kadar çok geniş bir alan olup günlük hayatı en çok ilgilendiren hukuk dallarından bir tanesidir. Biz de BSB Legal olarak hem tüketicilere hem de tüketiciye hizmet veya ürün sağlayan firmalara tüketici hukuku konusunda yetkin ve kapsamlı bir hukuki hizmet vermekteyiz.

Firmaların tüketicilerle ilişkileri kapsamındaki ürün veya hizmetlerin sunumunda kaynaklanan aksaklıklar veya tüketicilerin şikayetleri kapsamında firmaları veya tüketicileri en doğru hukuki argümanları sunma konusunda yönlendirip, en az hasarla süreci atlatmaları konusunda destek sağlamaktayız. Güncel ve kompleks borçlar hukuku ve tüketici mevzuatı bilgilerimizle bu konuda müvekkillerimize her türlü danışmanlık ve hukuki takip hizmetini sunuyoruz.

BSB LEGAL, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.