Neler Yapıyoruz?

Hakkımızda

BSB LEGAL Avukatlık Ortaklığı (“BSB LEGAL”) yerli ve yabancı ticari işletmelere, finans kurumlarına ve bireylere, başta ticari meseleler olmak üzere birçok hukuk dalında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte olan bir hukuk bürosudur. Türkiye genelinde Özel Hukuk, Kamu Hukuku ve Karma Hukuk alanındaki uyuşmazlıklara ilişkin olarak; alternatif uyuşmazlık çözüm yolları aşamasında ve uyuşmazlığın davaya dönüşmesi halinde yargılamanın her aşamasında hukuki hizmet vermekteyiz. Bir ticari işletmenin kuruluşundan tasfiyesine kadar geçen süreçte ihtiyaç duyulabilecek tüm hukuki konularda hizmet veren büromuz Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hizmet sunabilmektedir.


BSB LEGAL olarak bizler, müvekkillerimizin başarısını, kendi başarımızdan önde görürüz. Müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına daha doğru ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için onların faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip eder, bu sektörlerde hem hukuki hem de ticari bilgileri edinerek bilgilerimizi derinleştiririz. Müvekkillerimize sunduğumuz sonuç odaklı, pratik çalışmalarımız müvekkillerimizin başarılarına destek vermemizi sağlamaktadır. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına odaklanıp, bu ihtiyaçların tam olarak anlaşılabilmesi için onlar ile etkin iletişim kurmaktayız. Böylelikle ihtiyaca yönelik katma değer yaratan hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Ortaklarımızın farklı konulardaki bilgi birikimi ve sunulan hizmetlerin her aşamasına başından sonuna kadar gösterdiği yakın ilgi bizi güçlü kılan özelliklerimizin başında gelmektedir.


İşbirliği içinde çalıştığımız yerel hukuk büroları ve güçlü bağlantılarımız ile İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye çapında hizmek vermekteyiz.